Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

biển

  1. S

    Phương pháp ứng phó sự cố tràn dầu trên sông

    Lượng phương tiện giao thông đường thuỷ lớn luôn tiềm ẩn nguy cơ đâm va gây sự cố tràn dầu. Bản vẽ minh hoạ dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu thêm về phương pháp ứng phó sự cố tràn dầu trên sông để làm sao giảm thiểu thiệt hại cho môi trường và kinh tế. Ảnh lớn vui lòng xem tại đây...