bình acquy

  1. H

    Tái chế bình ắc quy xe đạp điện?

    Bình ắc quy xe đạp điện có thể tái chế? Các doanh nghiệp thu hồi lại các bình ắc quy chì làm phế liệu, tái chế là lấy lại lượng chì sẵn có trong bình ắc quy. Trong ắc quy xe đạp điện, lượng chì chiếm 70% trọng lượng bình. Vừa mang tính chất bảo vệ môi trường, vừa có giá trị thành phẩm tái chế...
scroll-topTop