Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

bình co2

  1. de^

    Phân loại bình chữa cháy

    Phân loại bình chữa cháy a) Loại 1: Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là nước, nước có phụ gia hoặc bọt; b) Loại 2: Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là bột; c) Loại 3: Bình dùng chai khí đẩy với chất chữa cháy là nước, nước có phụ gia; d) Loại 4: Bình dùng chai...