bình khí nitơ

  1. NguyenDang

    Bình khí nitơ

    Chào anh chị và các bạn! Anh chị và các bạn cho hỏi bình khí nitơ dạng như bình acetylene thì có những yêu cầu gì về an toàn? Chẳng hạn: Có kiểm định không? Bao lâu thì thay bình?... Cám ơn anh chị và các bạn!
scroll-topTop