Ứng dụng Gom Rác GRAC

biodiesel

  1. T

    Miền nam Mong anh em giúp sức sản phẩm dầu Biodiesel

    Hiện em đã có nhà xưởng và công nghệ sản xuất sản phẩm dầu BioDiesel(Diesel sinh học) nay cần hợp tác để Kinh Doanh. đưa sản phẩm Vào các khu công nghiệp như đốt lò hơi , chạy máy hoặc xuất khẩu ai quan tâm xin liên hệ Tùng 01692.334.796 hoặc mail BioVT.ThanhTung@gmail.com . Em mong mọi người...
Top