Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

biofilter

  1. manh11k

    Hệ thống xử lý mùi sinh học Biofilter

    Hệ thống xử lý khí thải hữu cơ bằng công nghệ Biofilter được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như: Xử lý mùi của dung môi hữu cơ Xử lý mùi trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy xí nghiệp Xử lý mùi trong hệ thống xử lý nước thải tòa nhà chung cư, văn phòng Xử lý mùi...
Top