Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

biofilter

  1. manh11k

    Hệ thống xử lý mùi hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ Biofilter

    Hệ thống xử lý khí thải hữu cơ bằng công nghệ Biofilter được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như: Xử lý mùi của dung môi hữu cơ Xử lý mùi trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy xí nghiệp Xử lý mùi trong hệ thống xử lý nước thải tòa nhà chung cư, văn phòng Xử lý mùi...