biogas

  1. H

    Xin tài liệu thiết kế biogas từ rác hữu cơ

    Chào anh chị! Anh chị nào có tài liệu tính toán bể biogas từ rác hữu cơ sinh hoạt không cho em xin với ạ? Em cám ơn anh chị.
  2. L

    Xin Bản CAD Biogas HDPE

    tìm trên mạng mà không thấy . ace giúp mình bản vẽ cad này với
scroll-topTop