Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

bo bo

  1. N

    Hiện tượng xuất hiện sinh vật lạ bể thiếu khí!

    Hello ACE Hiện mình đang take care hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công ty. Gần đây bể thiếu khí anoxic xuất hiện những sinh vật lạ như hình dưới, mình không biết nó là sinh vật gì? vì sao xuất hiện những sinh vật đó? di chuyển giống bo bo và làm sao để hiệu chỉnh bể. Hơn nữa,c.ty mình vừa...
Top