bộ phận của amazon

  1. leeahnjun

    Các bộ phận bị phá hủy của Amazon 'thải ra nhiều CO2 hơn mức chúng hấp thụ'

    Các bộ phận bị phá hủy của Amazon 'thải ra nhiều CO2 hơn mức chúng hấp thụ' Có tới 1/5 rừng nhiệt đới Amazon đang thải ra nhiều CO2 hơn mức hấp thụ, nghiên cứu mới cho thấy. Kết quả từ một nghiên cứu kéo dài hàng thập kỷ về khí nhà kính trên lưu vực sông Amazon dường như cho thấy khoảng 20%...
scroll-topTop