Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

bod:n:p

  1. V

    Nước thải Cùng thảo luận về chỉ số N:P

    Theo mình được biết là các bể vi sinh hiếu khí cần duy trì BOD5:N:P = 100:5:1. Theo tài liệu mình có được thì để xử lý nước thải sơn chứa nhiều hydro các bon thì nước thải đầu vào vi sinh BOD5:COD > 50%, đại loại họ bảo là có BOD5 thì bọn vi sinh mới sống để xử lý COD được. => Theo mình hiểu là...
  2. Imhotepcome

    Cấn hỗ trợ tư vấn về cấp dinh dưỡng cho hệ thống XLNT

    Hi mọi người, Mình đang vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, gần đây mình có lấy mẫu nước đầu vào đem đi phân tích BOd,N,P thì kết quả phân tích như sau BOD:N:P = 613:197:8 Sau khi cân đối theo tỷ lệ 100:5:1 thì mình thấy BOD bị thiếu và Nitơ lại dư. Nay nhờ mọi người có kinh nghiệm tư...
Top