Ứng dụng Gom Rác GRAC

bơm chìm lắp đặt khô

  1. Loteco

    Thiết bị Các sản phẩm của hãng Caprari (Italy) ứng dụng trong ngành môi trường & cấp thoát nước

    Caprari - http://www.caprari.com/en/welcome.jsp là một hãng bơm nổi tiếng của Italy, các sản phẩm của hãng Caprari được ứng dụng và đã được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau, trong đó có ngành môi trường & cấp thoát nước. Một số sản phẩm đặc trưng của hãng Caprari như: - Bơm...
Top