Ứng dụng Gom Rác GRAC

bơm màng khí nén

  1. Loteco

    Thiết bị Bơm màng đôi khí nén Verderair, nguyên lý hoạt động

    Nguyên lý hoạt động bơm màng đôi khí nén - Bơm màng đôi khí nén (bơm AODD) Verderair : Có hiệu suất làm việc hiệu quả nhất nhờ có nhiều cải tiến về thiết kế nên bơm Verderair có thể chỉ cần dùng lượng khí nén bằng 60% so với các loại bơm cùng loại khi bơm cùng một mức công suất Verderair sản...
Top