bọt

  1. de^

    Bảo quản bảo dưỡng bình chữa cháy

    Yêu cầu bảo quản bảo dưỡng bình chữa cháy a) Kiểm tra niêm phong và cơ cấu an toàn của bình để xác định bình chữa cháy đã sử dụng hay chưa sử dụng; b) Gắn biển hoặc ghi nhãn gắn vào bình sau khi đã bảo quản, bảo dưỡng; c) Thay thế chốt an toàn và lắp niêm phong mới. Bảo quản, bảo dưỡng...
scroll-topTop