btht&tđc

  1. jujununi11

    Phần mềm hỗ trợ công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

    Mình đã công tác trong lĩnh vực Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 3 năm. Trong quá trình thực hiện mình cũng có tìm hiểu nhưng chưa thấy có phần mềm nào hỗ trợ cho công tác này mà mình cảm thấy hiệu quả. Có bạn nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này chia sẻ giúp minhf được không.
scroll-topTop