bụi mịn ở đâu

  1. leeahnjun

    Bụi mịn từ đâu ra?

    Bụi mịn từ đâu ra? Khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng là một trong những nguồn phát thải thường xuyên. Ngoài ra, miền Bắc Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng thường xuyên từ bụi mịn thổi sang từ Trung Quốc. Ô nhiễm không khí tái xuất Sau những đợt gió mùa đông bắc bổ sung giúp không khí tương đối tốt, Hà...
scroll-topTop