Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

bùn đỏ

  1. H

    Bùn thải bauxit độc hay không độc?

    Vừa qua xảy ra vụ tràn bùn thải quặng bauxit Tân Rai đuôi số 5 ra môi trường. Bộ công thương và chủ đầu tư TKV khẳng định loại bùn thải này không độc. Vậy thực chất nó có độc hay không? http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-...tan-rai-cho-thay-tkv-rat-chu-quan-110027.html Mời cám member cho...
  2. H

    Bùn thải bauxit độc hay không độc?

    Vừa qua xảy ra vụ tràn bùn thải quặng bauxit Tân Rai đuôi số 5 ra môi trường. Bộ công thương và chủ đầu tư TKV khẳng định loại bùn thải này không độc. Vậy thực chất nó có độc hay không...