Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

bùn hoạt tính;anoxic

  1. B

    Nước thải Sự cố bùn VS XLNT công nghiệp.

    Tình hình là em đang vận hành HT XLNT KCN mấy tháng nay đều ok, Dạo này amoni và Nt về cao hơn trước làm hệ thống bị sự cố, Mọi người giúp với. Nước thải -> Hoá lý-> Anoxic -> AE -> lắng (có tuần hoàn từ Ae và lắng về Anoxic). Nt: 50-60, Amoni: 35-45,COD: 80-100,BOD : 60-70. SV30: 250-300. có...
Top