bùn nổi nhiều ở bể lắng 1

  1. H

    Hỏi về vấn đề bùn nổi ở bể lắng 1

    Chào các anh chị trong diễn đàn, tôi hiện đang vận hành nhà máy xử lý nước thải ở một khu công nghiệp miền bắc, lượng nước thải ở đây khoảng 350m3/ngày đêm. Nước thải một nửa là từ các nhà máy cơ khí xi mạ, còn lại từ nước thải sh và một ít từ các nhà máy thực phẩm. Tôi đang gặp vấn đề sau, khi...
scroll-topTop