bùn thải;

  1. Legioi

    Đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

    Chào mọi người Hiện tại trong quá trình sản xuất Công ty có phát sinh bùn thải thông thường (không phải CTNH), Công ty đang có định hướng thuê 01 đơn vị có sẵn nhà xưởng, máy móc thiết bị, công nhân vận hành để xử lý bùn thải đóng thành gạch. Theo mình tìm hiểu tại ND 38/2015/NĐ-CP, thì đây là...
scroll-topTop