bùn thải

 1. N

  bùn thải từ quá trình chạy vận hành thử nghiệm

  bên em đang chạy vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải, bùn thải được chứng minh là chất thải thông thường nhưng bên Sở có nói là do dòng thải này không liên tục nên không thể căn cứ kết luận như vậy được. Vậy nếu như thế thì bên Em sẽ phải tốn nhiều tiền để cứ 1 đợt 1 tuần hoặc 1 tháng là...
 2. Minh YMT

  Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý bùn thải thành phố Hồ Chí Minh

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2015/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ BÙN THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN...
 3. Minh YMT

  Quản lý bùn thải

  1. Bùn thải phải được phân loại để quản lý và lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp, góp phần giảm chi phí vận chuyển, chi phí xử lý và thuận tiện trong quản lý, vận hành bãi chôn lấp. 2. Bùn thải được phân loại như sau: a) Theo nguồn gốc bùn thải: Bùn thải từ hệ thống thoát nước (mạng lưới thoát...
scroll-topTop