bvmt

  1. HSE

    TT 35/2015/TT-BTNMT bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

    THÔNG TƯ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu công nghệ cao; Căn cứ Nghị định số...
  2. S

    Thắc mắc về việc Lập DTM hay Đề án BVMT chi tiết?

    Mọi người cho em hỏi chút: Cty em đang hoạt động (đã lập DTM), hiện nay muốn sáp nhập thêm 2 cty gần bên đang hoạt động (2 cty này đã lập DTM và sản xuất cùng ngành với cty em) thì cty em phải làm lại DTM hay đề án bảo vệ môi trường chi tiết? Cảm ơn mọi người trước luôn!
scroll-topTop