Ứng dụng Gom Rác GRAC

ca chua

  1. D

    Muốn bỏ thuốc lá, chớ nên ăn cà chua?

    Đó là lời khuyên được đưa ra trong cuốn sách mang tựa đề "Làm sao bạn có thể bỏ thuốc lá nếu vẫn ăn cà chua" vừa được xuất bản tại Anh. Theo tác giả Robert Brynin, Giám đốc 5 trung tâm Hãy ngừng Hút thuốc của Anh, ăn cà chua khiến người ta khó bỏ thuốc lá hơn. Ông Brynin, từng là nạn nhân của...
Top