cá mái chèo tuyệt chủng

  1. leeahnjun

    Cá mái chèo đã tuyệt chủng

    Cá mái chèo đã tuyệt chủng TỒN TẠI 200 TRIỆU NĂM LÀ THẾ, NHƯNG CÁ MÁI CHÈO (PSEPHURUS JOYIUS) CŨNG KHÔNG THỂ SỐNG SÓT NỔI VỚI CON NGƯỜI! Cá mái chèo Trung Quốc - một trong những loài cá lớn nhất thế giới ĐÃ TUYỆT CHỦNG Loài cá này có chiều dài tới 23 feet và đã trải qua bao nhiêu biến...
scroll-topTop