Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

các thủ tục pháp lý

  1. N

    Hỏi về thủ tục môi trường, các vấn đề DTM

    Em chào cả nhà, Em có một nhà máy sản xuất phụ gia. Theo nghị định 18/2015 thì thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TNMT. Tuy nhiên, trước đây khi Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 1997 và 2003 đã có Báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt. Hiện tại, khi bị kiểm tra thì Bộ đưa ra biện pháp là: Buộc CT...