Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cách phòng tránh

  1. hoahong39

    Những rủi ro từ hóa chất PCB và cách phòng chống

    Được sản xuất từ những năm 30, Polyclo Biphenil (PCB) là một loại hóa chất tổng hợp được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp với nhiều ứng dụng khác nhau. Tuy nhiên ngày nay, khoa học đã chứng minh tác hại của PCB lên sức khỏe con người và môi trường. Chính phủ Việt Nam đã cam kết dừng sử dụng...