Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cách sử dụng bình chữa cháy

  1. V

    Hướng dẫn sử dụng một số phương tiện chữa cháy

    Trong điều kiện phương tiện, lực lượng của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp còn "mỏng", cơ động chữa cháy khó khăn, nhất là ở địa bàn thành phố, thì trước hết các cơ sở, chợ, hộ gia đình... phải chủ động có các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại nơi làm việc, nơi sinh sống. Sử dụng phương tiện...