Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

  1. T

    Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

    Tìm hiểu công nghệ MBBR trong cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt MBBR (Moving bed bioreactor) là công nghệ là một trong những công nghệ tiên tiến được ứng dụng nhiều trong cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt sử dụng bùn hoạt tính và các loại vi sinh vật bám dính trên bề mặt lớp...