Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cải tạo hệ thống xử lý nước thải

  1. T

    Cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải

    Tư vấn và thi công nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải cải tạo hệ thống xử lý nước thải Hệ thống xử lý nước thải sau một thời gian hoạt động thì vận hành thường xuống cấp và không đạt kết quả. Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng kinh doanh nên cần tăng công suất trạm...
  2. T

    Cách vận hành và cải tạo hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

    Việc đưa hệ thống xử lý nước thải và cải tạo hệ thống xử lý nước thải để đạt chuẩn nhà nước vào các nhà máy sản xuất công nghiệp là điều hết sức quan trọng hiện nay Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và xử lý nước thải kiểu mới Đặc điểm của nước thải công nghiệp Cũng như cái tên của nó...