cải tạo xử lý nước thải

  1. T

    Cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải

    Tư vấn và thi công nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải cải tạo hệ thống xử lý nước thải Hệ thống xử lý nước thải sau một thời gian hoạt động thì vận hành thường xuống cấp và không đạt kết quả. Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng kinh doanh nên cần tăng công suất trạm...
scroll-topTop