Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

caitao

  1. B

    cải tạo khai trường khai thác khoáng sản

    Anh chị có ai được lĩnh hội nội dung tập huấn của Bộ nghị định 19/2015 về phương án cải tạo phục hồi môi trường không cho e hỏi xíu. Dự án em đang làm là khai thác và chế biến đá xây dựng - khai trường khai thác địa hình khác hố mỏ: Thực hiện san gạt, tạo mặt bằng hoặc cắt tầng, phủ đất trồng...