cam kết bvmt

  1. S

    Hỏi về cam kết bảo vệ môi trường

    Các bác cho em hỏi : Trường hợp, dự án đã có bản cam kết BVMT từ năm 2009, nay đã đổi chủ sở hữu, tên dự án có thay đổi chút xíu (thay đổi tên sản phẩm) nhưng về bản chất thì loại hình sản xuất không đổi, công suat không đổi, chất thải phát sinh ko gia tăng so với dự án cũ. chủ dự án cũ đã...
scroll-topTop