Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cấm túi nhựa

  1. leeahnjun

    Thái Lan thông qua chiến dịch không sử dụng túi nhựa

    Thái Lan thông qua chiến dịch không sử dụng túi nhựa Nội các Thái Lan đã bật đèn xanh cho chiến dịch vận động của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm chấm dứt việc phát các túi nhựa sử dụng một lần và sẽ đảm bảo việc cộng tác giữa các cơ quan liên quan. Phát biểu sau cuộc họp Nội các lưu động tại...