Ứng dụng Gom Rác GRAC

cán bộ an toàn

  1. Minh YMT

    Tư vấn Mô tả công việc của trưởng phòng an toàn môi trường - HSE manager

    Mô tả công việc của vị trí quản lý an toàn môi trường - HSE manager (có thể là trưởng phòng an toàn môi trường) Mỗi ngành nghề đặc trưng thì vị trí HSE manager sẽ có yêu cầu khác nhau như: Ngành xây dựng, cơ điện ME thiên về thi công công trình, site làm việc sẽ là công trường. Vị trí HSE...
Top