Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cặn dầu thải chứa axit

  1. nguyen thi tam

    Xử lý cặn dầu thải chứa axit đậm đặc

    Mọi người giúp e với ạ! Công ty e hiện nay có lò chưng cất dầu thải, dầu sau khi chưng cất sẽ đem đi hóa lý, phần cặn dầu thải sau hóa lý đó chứa axit rất đậm đặc, nếu đem vào lò đốt thì nó hư lò mất. giúp e cách xử lý phần cặn dầu này với ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều!