cần giúp đỡ

  1. M

    anh chị hướng dẫn dùm em làm dàn bài huấn luyện an toàn lao động với ak

    các anh chị oi , em đang làm một dàn bài bên huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 3 theo tt27 mà không biết bắt đầu từ đâu, anh chị nào làm rồi giúp em với
scroll-topTop