cảnh báo biến đổi

  1. leeahnjun

    Cảnh báo về “quả bom hẹn giờ biến đổi khí hậu”

    Cảnh báo về “quả bom hẹn giờ biến đổi khí hậu” Thế giới phải nỗ lực nhiều hơn nữa để sản xuất năng lượng bền vững đáp ứng tốc độ gia tăng dân số, cũng như giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính nếu muốn tháo ngòi nổ “quả bom hẹn giờ biến đổi khí hậu”. Theo báo cáo trên, nếu các chính sách hiện...
scroll-topTop