canh tac

  1. D

    Thay đổi canh tác giúp giảm nền nhiệt trung bình tại châu Âu

    Nông dân châu Âu thường có thói quen cày xới đất sau khi thu hoạch để diệt cỏ và làm cho đất tơi xốp mỗi khi bắt đầu gieo trồng vụ mùa mới. Tuy nhiên, một nhóm các nhà khoa học Thụy Sỹ và Pháp mới đây cho rằng thay đổi cách thức canh tác truyền thống này có thể giúp nền nhiệt trung bình của Lục...
scroll-topTop