cấp độ bão

  1. hoahong39

    Đong đếm mức độ mạnh của các cấp bão

    Cùng điểm lại mức độ ảnh hưởng của bão và những tác động của bão gây ra với cuộc sống chúng ta. Sau khi tàn phá Philippines, cơn bão Rammasun (Thần Sấm) đã tấn công Trung Quốc và Việt Nam với gió giật mạnh lên đến 150 - 180km/h, quật đổ nhiều cây cối và nhà cửa. Bão là trạng thái nhiễu động...
scroll-topTop