cập nhật luật

  1. P

    Khẩn trương triển khai Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2015

    Nhằm khẩn trương triển khai Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sáng ngày 04/3/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức cuộc họp về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường. Cuộc họp do Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến và...
scroll-topTop