Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cấp nước khám chữa bệnh

  1. tnghiax

    Cách tính lưu lượng nước thải y tế

    Mọi người cho mình hỏi có Tiêu chuẩn nào quy định về lưu lượng cấp nước khám chữa bệnh tại Bệnh viện cấp huyện (Trung tâm y tế) để mình tính lưu lượng nước thải y tế, thiết kế HTXL. Cảm ơn trước nhé.