cấp thoát nước

  1. T

    Cho mình hỏi tại sao nước lại không chảy trong khi bồn vẫn đầy nước .

    Nhà mình hiện tại đang sử dụng nước được cấp theo đường ống giống trong file đính kèm ,những mũi tên màu hồng chính là đường của nước đi . Phía trong bồn I có phao tự động ,hiện tượng xảy ra là .Khi tắt máy bơm ,nước trong bồn I và bồn II vẫn cao hơn mặt phao nổi thì nước không chảy ở tầng 1 và...
  2. N

    giúp đỡ mình mô hình SWMM

    làm sao mình có thể tìm được đường kính ống để giếng thăm không bị tràn mà vẫn đảm bảo kinh tế trong mô hình SWMM
scroll-topTop