Ứng dụng Gom Rác GRAC

car_doctor

  1. Car_Doctor

    Thực tập Xin thực tập tốt nghiệp

    Em là sinh viên năm cuối ngành kỹ thuật môi trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM. Hiện em đang rất cần một công ty, cơ sở hoặc địa điểm để thực tập nghề nghiệp, và làm luận văn tốt nghiệp - về xử lý nước thải các ngành nghề (ưu tiên dệt nhuộm - trừ dệt Phong Phú). Em ở Tp.HCM, có xe máy. Các anh chị ai có...
Top