Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

cầu thị

  1. hoahong39

    Có thái độ cầu thị đối với người đi trước

    Tự cọi mình là giỏi, luôn có thái độ tự đắc hơn người chỉ khiến bạn ngẩng đầu quá cáo mà không nhìn thấy gì dưới chân rồi vấp ngã. Tự coi mình giỏi hơn người không giúp bạn cao quý hơn, mà chỉ khiến bạn trở thành người ngạo mạn vô lẽ. Những người tự coi mình là giỏi thường chỉ nhìn thấy khuyết...
Top