cầu trục

  1. S

    chứng chỉ đào tạo xe nâng hàng

    cho em hỏi chút. Nhà nước mình có quy định nào về đào tạo lái xe nâng hàng không ạ? Nghĩa là làm việc trong công ty những người lái xe nâng phải có chứng chỉ ? các cơ quan nhà nước có kiểm tra vấn đề này không, ? và vấn đề lái cầu trục nữa, em xem trong thông tư 27/2013 thì không có quy định
scroll-topTop