Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

caubecalifornia

  1. T

    Thảo luận về đăng ký chủ nguồn thải

    Chào các bác. vừa rồi công ty em có đánh giá chứng nhận ISO 14001. trong quá trình đánh giá , phát hiện có phát sinh chất thải mới trong sản xuất song chưa đăng ký trong sổ đăng ký chủ nguồn thải. họ yêu cầu đưa ra hành động khắc phục. Sau khi tìm hiểu kĩ luật (được bác California nêu ra): khoản...