Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cây di sản

  1. leeahnjun

    Cây di sản Việt Nam

    Cây “Vải Tổ” cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam Địa phương có số lượng cây cổ thụ nhiều nhất được công nhận Cây Di sản Việt Nam lần này là vùng địa đầu tổ quốc (tỉnh Hà Giang) với 85 cây Chè Shan tuyết ở huyện Hoàng Su Phì và 01 cây Đa ở huyện Mèo Vạc. Cụ thể là: 85 cây Chè Shan tuyết...