cdm

  1. D

    Anh chị cho em xin hỏi về chu kỳ cho 1 dự án CDM

    Anh/chị cho em xin hỏi có bao nhiêu phương án chọn chu kỳ cho 1 dự án CDM ? cách nào thường được các nhà đầu tư lựa chọn, tại sao ? Em cảm ơn ạ!
scroll-topTop