ch3cooh

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của CH3COOH

    Axit axetic Tên theo danh pháp IUPAC: Acid ethanoic; Mã số CAS: 64-19-7; Mã số UN: 2789; CTHH: CH3COOH; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện giấy phép: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nếu sản xuất, kinh...
scroll-topTop