ch3sh

  1. T

    Xử lý mùi hôi chất thải rắn sinh hoạt

    CTR sinh hoạt khi phân hũy sinh khí H2S, Nh3, Ch3SH,... Chúng có mùi hôi đặc trưng khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt con người. hãy chia sẻ kinh nghiệm xử lý của bạn. Thanks
scroll-topTop