Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

châm clorine

  1. hoaphatdongnai.com

    Nước thải Khử trùng nước thải bằng clo

    1. Khái niệm và tầm quan trọng của khử trùng nước thải. 1.1 Khái niệm khử trùng nước thải - Nước thải là nước được thải ra sau khi được sử dụng (cho nhu cầu sinh hoạt của con người hoặc nhu cầu sản xuất công nghiệp). - Khử trùng nước thải là quá trình loại bỏ trong nước thải những vi sinh có...
  2. H

    Nước cấp Châm Clorine cho RO

    Ai có hệ thống RO có châm Clorine chỉ giáo với Tôi muốn thiết kế để làm tăng tuổi thọ cho màng lọc
Top